Índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu.

Primer índex social del país dirigit als centres educatius

QUÈ ÉS L’IQSGD?

L’índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu és un instrument de transformació social per avançar de manera constant i progressiva cap a la igualtat de tracte i oportunitats a través dels centres educatius.

L’IQSGD, elaborat per l’associació Forgender Seal i per la Plataforma Unitària contra les violències de gènere és aplicable a tots els centres educatius d’educació formal i d’educació no formal, que busquin reduir les desigualtats socials i de gènere, que s’interpel·lin com a impulsors de l’agenda 2030 i ambicionin construir societats a partir d’una educació transformadora on la perspectiva de gènere, els drets humans i la diversitat siguin eixos transversals de la seva actuació.

És el primer índex social del país dirigit als centres educatius.

Com a resultat del compromís i de l’avaluació, el centre educatiu pot obtenir el reconeixement anomenat “Camí al Violeta” o directament el “Distintiu Violeta de l’àmbit educatiu”.

Camí al violeta

El Distintiu Violeta identifica el centre educatiu com un actor compromès amb la igualtat, entesa com un valor i com un dret en si mateix, i com un principi que travessa i dona contingut a la resta de drets humans de la declaració universal.

El Distintiu Violeta

Camí al violeta. Saber on som és el primer pas, i dels més importants per poder avançar en metodologies educatives a favor de la igualtat de tracte i oportunitats. El centre educatiu es marcarà la seva pròpia fita a partir de la puntuació assolida i l’índex es pot convertir en una guia que permetrà la millora continua del centre.

QUÈ ATORGA EL DISTINTIU?

QUÈ ATORGA EL DISTINTIU?
 • Atorga el reconeixement de la comunitat educativa a la direcció i equip docent del centre educatiu.

 • Facilita el desenvolupament de metodologies educatives a favor del principi d’igualtat i no discriminació.

 • Contribueix a revertir les desigualtats de gènere i promou el desenvolupament humà i sostenible.

 • Ajuda a corregir pràctiques de caràcter discriminatori i relacions de poder injustes ubicades en els propis centres educatius.

 • Impulsa la formació i la capacitació de la comunitat educativa.

 • Afavoreix la transparència i la rendició de comptes.

 • Impulsa l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i de l’Agenda 2030.

 • Reconeix el lideratge de la direcció del centre a favor de la igualtat de tracte i oportunitats.

A QUÈ ENS AJUDA?

A QUÈ ENS AJUDA?
 • A combatre les pràctiques sexistes, racistes, classistes i LGTBIfòbiques que es puguin estar produint en el centre educatiu.

 • A detectar les desigualtats per raó de sexe, gènere, ètnia, classe, origen, nacionalitat, diversitat funcional, expressió i identitat de gènere i per orientació sexual.

 • A donar visibilitat a les desigualtats i discriminacions que provoquen els estereotips i rols de gènere.

 • A acabar amb el monopoli masculí de les definicions.

 • A potenciar el pensament de les nenes i les dones.

 • A acabar amb la visió masculina de la història.

 • A impulsar la igualtat de tracte i oportunitats en tot l’alumnat del centre educatiu.

 • A combatre les relacions de poder que determinen la configuració dels espais i de l’exercici dels drets.

AMB EL SUPORT DE

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Igualtat i feminismes
MINISTERIO DE IGUALDAD