CONTACTA AMB NOSALTRES

Índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu

És el primer índex social del país dirigit als centres educatius.

EL DISTINTIU Atorga el reconeixement de la comunitat educativa a la direcció i equip docent del centre educatiu.

Contribueix a revertir les desigualtats de gènere i promou el desenvolupament humà i sostenible.

Formulari de contacte

@prouviolencia

Via laietana, 16 1ª planta
08003 Barcelona